Agile is een beproefde werkwijze voor met name software ontwikkeling. Agile is een kader waarbinnen een methode geplaatst kan worden, het is dus op zichzelf geen methode. Scrum is een methode gebaseerd op de Agile beginselen. De laatste jaren is Scrum sterk in opkomst gekomen en de aanpak bewijst zich veelvuldig. Ook Nienke de Klerk heeft een aantal projecten succesvol af kunnen ronden met name Business Intelligence projecten, dankzij de inzet van Agile scrum aanpak.

Kernbegrippen zijn Iteratie, Business value, accepteer verandering, zelfsturend team, focus, commitment en vertrouwen, evalueer en verbeter, variabele scope, vaste tijd, geld en kwaliteit.

Agile manifest voor software ontwikkeling 2001:

Wij laten zien dat er betere manieren zijn om software te ontwikkelen door in de praktijk aan te tonen dat dit werkt en door anderen ermee te helpen. Daarom verkiezen we: 

 • Mensen en hun onderlinge interactie boven processen en tools;
 • Werkende software boven allesomvattende documentatie;
 • Samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen;
 • Inspelen op verandering boven het volgen van een plan.

Hoewel wij waardering hebben voor al hetgeen aan de rechterkant staat vermeld, hechten wij méér waarde aan wat aan de linkerzijde wordt genoemd.

Agile kent 12 principes:

 1. Onze hoogste prioriteit is het tevredenstellen van de klant door het vroegtijdig en voortdurend opleveren van waardevolle software.
 2. Verwelkom veranderende behoeftes, zelfs laat in het ontwikkelproces. Agile processen benutten verandering tot concurrentievoordeel van de klant.
 3. Lever regelmatig werkende software op. Liefst iedere paar weken, hooguit iedere paar maanden.
 4. Mensen uit de business en ontwikkelaars moeten dagelijks samenwerken gedurende het gehele project.
 5. Bouw projecten rond gemotiveerde individuen. Geef hen de omgeving en ondersteuning die ze nodig hebben en vertrouw erop dat ze de klus klaren.
 6. De meest efficiënte en effectieve manier om informatie te delen in en met een ontwikkelteam is door met elkaar te praten.
 7. Werkende software is de belangrijkste maat voor voortgang.
 8. Agile processen bevorderen constante ontwikkeling. De opdrachtgevers, ontwikkelaars en gebruikers moeten een constant tempo eeuwig kunnen volhouden.
 9. Voortdurende aandacht voor een hoge technische kwaliteit en voor een goed ontwerp versterken agility.
 10. Eenvoud, de kunst van het maximaliseren van het werk dat niet gedaan wordt, is essentieel.
 11. De beste architecturen, eisen en ontwerpen komen voort uit zelfsturende teams.
 12. Op vaste tijden, onderzoekt het team hoe het effectiever kan worden en past vervolgens zijn gedrag daarop aan.