Versterkende complimenten

Geef elkaar gedurende de Sprint bewuste en talrijke (maar ware) complimenten. Bespreek in de Retrospective welk effect dit heeft gehad.

SAFe

Scaled Agile Framework

Product Owner waarde spel

Spel waarin duidelijk wordt welke strategie gekozen kan worden om de meeste bedrijfswaarde te behalen.