Agile Manifesto

Het Agile Manifest werd in februari 2001 geschreven door zeventien onafhankelijke software-beoefenaars. Hoewel de deelnemers het niet erg eens waren, vonden ze consensus rond vier hoofdwaarden.