Agile poster van Iteratie

Ilistratie van het scrumproces ter ondersteuning van de workshop