De responsive enterprise; Rini van Solingen, Vikram Kapoor

In 9 stappen naar een Agile organsiatie

(ISDN 9789058754462)