Defenistion of Ready (DoR)

Voorbeeld van een Definiotion of Done; wanneer is een user story af?