DISC

De DISC® Persoonlijkheidsanalyse is een instrument dat verschillende kenmerken van menselijk gedrag meet: DISC biedt inzicht in waarom we doen wat we doen: beter jezelf begrijpen, de ander beter begrijpen en de communicatie effectiever laten verlopen; Je bent meer dan 1 kleur – > persoonlijk profiel; het is een vragenlijst, geen test dus er is geen goed of fout!