Hoedjes van Bono

De hoedjes van Bono is een eenvoudig, effectief parallel denkproces dat mensen helpt productiever, doelgerichter en bewuster te zijn