Ideaal team

Gids met de handleiding om deze oefening te fgaciliteren; gericht op de expertise, vaardigheden en gedrag behoefte van het team