INVEST

Dit is een vuistregel om User Stories Ready te maken