Planning session steps

Voorlbeeld voor de agenmda van de Planing sessie