Praktisch op weg naar Teamresutaat; Linda Dorstadt

Zit je vol goede ideeën, maar durf je het heft niet in eigen hand te nemen? Zie je door alle methode-, framework-, model- en andere publicatiebomen het bos niet meer? Wil je meer lol in je werk, betere resultaten en daardoor meer waardering voor je werk? Wil je het verschil maken in jouw organisatie? Dan gaat dit boek je verder helpen.

De auteurs delen in dit boek hun passie voor het creëer van een omgeving waarin talenten van mensen in teamverband tot bloei komen. De sleutel tot succes ligt steeds in antwoorden die uit het team zelf komen. Dit is de kern van wat je met teamleren voor elkaar krijgt.

Met het praktische 5-stappenplan en de 20 werkvormen ga niet jij maar gaat je team aan de slag. Het team leert hiermee zelfredzamer te worden en de hindernissen die het van succes afhouden actief te lijf te gaan.

Bestellen via http://www.praktischopweg.nl