Product Owner waarde spel

Spel waarin duidelijk wordt welke strategie gekozen kan worden om de meeste bedrijfswaarde te behalen.