Relatief schatten

Lang plannen is en blijft moeilijk. Schattingen zijn per definitie onnauwkeurig. Hoe verhogen we onze voorspelbaarheid, zonder vast te lopen op details die de schattingen niet veel beter maken?
Het menselijke systeem is daarentegen erg goed in relatieve schatting. Bijv. hoe complex iets is met betrekking tot iets anders.
Agile teams gebruiken Planning Poker vaak om de discussie te stimuleren en consensus te bereiken over het werk dat moet worden gedaan. De punten (story points) die daaruit voortvloeien kunnen worden gebruikt voor prognose en transparantie.