Versterkende complimenten

Geef elkaar gedurende de Sprint bewuste en talrijke (maar ware) complimenten. Bespreek in de Retrospective welk effect dit heeft gehad.