Vanuit het programma Liander Controle Room (LCR) heeft heft project Liander Control Lab (LCL) de verantwoordelijkheid de benodigde producten te ontwikke- len voor het programma. Hiervoor is Agile/scrum als werkwijze. LCL is een bu- siness project. Omdat LCL een groot succes bleek, is LCL overgegaan in de af- deling Operational Grid Inteligence (OGI), de afdeling die voor Liander Netma- nagement de benodigde producten ontwikkelt om haar visie te kunnen realise- ren.

De opdracht is het vergroten van de effectiviteit van OGI in een groeiscenario, gedefinieerd als de hoeveelheid juiste output, met als focus enerzijds een nieuw team op zetten en anderzijds het kernteam te trainen en coachen op het gebied van Agile werken.

Activiteiten

  • Trainen van de Product Owners en OGI-medewerkers
  • Coachen van de scrummasters van OGI en het kernteam
  • Deelname aan het kernteam
  • Opzetten van een nieuw te vormen team met een externe partij

Resultaten

  • De Agility is verhoogd door een aantal processen te vereenvoudigen
  • Grotere bewustwording van de positieve effecten van zelfsturende teams
  • Een nieuw team is opgezet en is gestart met de ontwikkeling van een app die de Liandon technici ondersteunen met de uitvoering van hun werk
  • Een team met 2 product owners is gesplitst in 2 kleinere team met focus op een eigen deel van de GIS applicatieontwikkeling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *