Centric Information Engineering

2002 – 2006
(Project en Service) Manager

Manager Projectorganisatie

Binnen de divisie Software Engineering is begin 2006 een start gemaakt met de integratie van alle bestaande projectorganisaties: Walvis, Centric Information Engineering en Centric E-technologie. Deze projectorganisaties waren gezamenlijk verantwoordelijk voor alle resultaatverantwoordelijke klant opdrachten en voor de ontwikkeling van eigen producten binnen de divisie.

Nienke de Klerk was verantwoordelijk voor alle opdrachten en medewerkers van de verschillenden locaties in de rol van manager projectorganisatie. Hierbij was ze resultaatverantwoordelijk voor alle projecten en beheercontracten op het gebied van softwareontwikkeling. Ze vormde de schakel tussen het Management Team en de projectorganisatie, gaf leiding aan een team van 9 projectleiders en was het aanspreekpunt voor de 40 – 60 projectmedewerkers welke ze selecteerde uit de pool van de staande organisatie.

Resultaat: De uitvoering van de eerste fase van de integratie van de verschillende, rivaliserende, bedrijfsonderdelen door een succesvolle uitwisseling van medewerkers, de start van de aanleg van een gezamenlijke infrastructuur en de samenvoeging van een aantal belangrijke werkprocessen op het gebied van projectportfolio.

Project- en Service Manager

Centric richt zich enerzijds op deta­chering van systeemontwikkelaars en anderzijds op opdrachten met een resultaatverantwoordelijkheid. Het betreft hier projecten, veelal Fixed-Price en beheerovereenkomsten voor klantapplicaties. Deze resultaatverantwoordelijke opdrachten werden in de projectorganisatie intern uitgevoerd. De rol van Nienke de Klerk was die van manager en eindverantwoordelijk voor het behalen van de resultaten.

De voornaamste doelstelling bij aanvang van haar functie was het rendabel maken van de project- en beheerorganisatie. Door het afbouwen van niet renderende contracten en het optimaliseren van de resourcing is het gelukt om de organisatie na jaren lange negatieve resultaten, door te ontwikkelen tot een renderende organisatie.

Projectmanager

Nienke de Klerk was coördinator van het verbeterprogramma van de bestaande project- en beheerorganisatie. Naast de inrichting en verbetering van de projectorganisatie heeft ze een aantal projecten geleid:

Fieldmanager

Na het faillissement van Aino is een groep van ongeveer 100 mede­werkers en hun opdrachten overgenomen door Centric. De groep vormde de nieuwe organisatie Centric Nieuwegein. Als Fieldmanager was Nienke de Klerk verantwoordelijk voor een groep van 30 medewerkers en een 12-tal klanten. De belangrijkste activiteiten waren de commerciële contacten met deze klanten te behouden na de overgang naar Centric en het opstellen van arbeidsovereenkomsten voor de medewerkers en het begeleiden van de medewerkers in het integratieproces.

Het inrichten van de nieuwe organisatie geschiedde op een dusdanige wijze dat de groep binnen een aantal maanden soepel kon integreren in andere Centric onderdelen.

 “Kernkwaliteiten van Nienke: Zelfstandig – Nienke regelt haar zaakjes prima. Voortvarend – Ze weet op de juiste manier mensen in te schakelen om doelen te bereiken. Integer – Ook als iets niet goed gaat, hoor je het. Kundig – Nienke heeft in haar carriere vele aspecten van ICT en Management gezien Plezierig – Samenwerken met Nienke is een genoegen.”

4 september 2007, Marco Luiten, Manager Projectorganisation Centric, gaf leiding aan Nienke de Klerk.