Imtech ICT Performance Solutions

2013
Agile scrum coach

Imtech is een partij die zich richt op Business Intelligence en voert voor haar klanten projecten uit, in veel gevallen op basis van Fixed-Price. Zij hebben mij gevraagd hen te ondersteunen om deze projecten met Scrum succesvol uit te kunnen voeren. Problemen die ze daarbij verwachtten, was dat de scrumteams hun verantwoordelijkheden onvoldoende zouden gaan pakken en de opdrachtgevers Scrum onvoldoende zouden adapteren.

De aanpak die we volgden was dat ik eerst een Scrum Workshop heb gegeven met de verantwoordelijke van Imtech om een eigen scrumwerkwijze te bepalen. Vervolgens heb ik ze begeleid bij het opstellen van de Product Back-log van een lopend project en een workshop voor het scrumteam en Product Owner gegeven.

Agile scrum aanpak is met succes ingezet. Het geeft het team grip op de planning en prioriteiten van het werk. De aanpak heeft een open communicatie tussen leverancier en opdrachtgever opgeleverd.