Kadenza

2007 – 2011
Senior Projectmanager

Senior Business Intelligence Projectmanager

Managen van interne BI projecten voor klanten, waarvan de belangrijkste hieronder kort benoemd staan. Hoofdactiviteiten voor Nienke de Klerk bij deze projecten waren:

Projecten in deze periode:

Productorganisatie Projecties Kadenza

In 2009 hebben de werkzaamheden van Nienke de Klerk  focus gehad op de productorganisatie Kadenza Projecties. Kadenza Projecties richtte zicht op vastgoed waarde sturing. Naast het managen van de lopende projecten voor Projecties (hierboven benoemd) heeft ze de inrichting gedaan van de ondersteuning & onderhoud op het product DREAM, welke contractueel was vastgelegd met de klanten. DREAM is een op Microsoft technologie gebaseerd product, aangevuld met QlikView.

Teamleider PMO / lid Management Team

In 2010 heeft het team PMO een plaats gekregen in de organisatie als een zelfstandige Business Unit met eigen doelstelling t.a.v. omzet en resultaten, dit resulteerde voor Nienke de Klerk in haar  rol als Team leider PMO en lid van het Management Team van Kadenza. Hier was ze eindverantwoordelijk voor alle projecten en uitvoering applicatiebeheer binnen Kadenza.

Nienke de Klerk heeft in deze periode invulling gegeven aan de start van het Scrum Competence Centre.

Een belangrijk operationele taak van Nienke de Klerk was het monitoren van alle lopende projecten geleid door aangestelde projectleiders, opstellen van SLA’s en offertes, trainen van intern personeel op het gebied van projectmatig werken, advies over verschillende beheervormen, coachen van (junior) projectmanagers binnen de organsiatie.

Resultaat voor 2010 was boven budget, waarbij het aantal projecten dat succesvol is afgerond boven target was. Goede marges op de beheercontracten zijn behaald.

Manager projectorganisatie

Nienke de Klerk heeft de afdeling PMO opgezet  en inrichting gegeven aan de opzet en verbetering van de procedures, werkprocessen en taken, rollen en verantwoordelijkheden binnen Kadenza met als doel projecten succesvol uit te voeren.

Het inrichten van de projectorganisatie had de volgende doelen/resultaten:

De benodigde templates zijn opgesteld en werden geactualiseerd. Deze templates worden gebruikt door de organisatie en de projectmanager. Beheer is gestandaardiseerd, het servicemanagement wordt vanuit het team PMO met succes uitgevoerd.

 “Ik heb met Nienke vele jaren prettig samengewerkt. Zij is mijn vraagbaak op gebied van projectmanagement en servicemanagement. Haar inzicht en ervaring op de harde aspecten van het vakgebied ervaar ik als prettig/ waardevol. Nienke weet goed de accenten op de hoofdzaken te leggen, heeft oog voor het politieke speelveld en weet goed om te gaan met de diverse stakeholders. Door ervaring en haar persoonlijkheid is Nienke in staat een goede brug te slaan tussen business en IT en geldt daarbij als volwaardig gesprekspartner. Voor mij geldt dat de grootste meerwaarde zit in haar benadering van de zachte kanten van het vakgebied. Deze persoonlijke benadering maakt Nienke een echte people manager die luistert naar wat er verteld wordt en daarmee aan de slag gaat. Als Nienke met je meedenkt, komen er vaak nieuwe en out-of-the-box ideeën die je verder helpen.”

11 mei 2011, Esther Hillege, Service manager, Kadenza Services, rapporteerde aan Nienke de Klerk