KPMG

2009 – 2010
Senior projectmanager

Realisatie van het  Business Intelligence Dashboard en HR rapportage t.b.v. de KPI rapportage voor het KPMG bestuur in een Fixed-Price project.

Hoofdactiviteiten van Nienke de Klerk waren:

  • Offerte (in nauwe samenwerking met leadconsultant) met begroting t.b.v. de kosten en globale planning;
  • Definitief plan van aanpak (PID)
  • Organiseren en voorzitten van alle project overleggen, zoals kick-off, stuurgroep, werkgroepen en evaluatie
  • Planning;
  • (Bij)sturing van projectteam;
  • Periodieke voortgangsverslagen aan onder andere de stuurgroep;
  • Communicatie naar de belanghebbenden.