Nationale Postcode Loterij

2007
Coach project- en service management

Coachen van de servicemanager bij de afronding van een complex Fixed-Price project.

In de eindfase van het project is het project met succes afgerond. Tevens is er een beheer overeenkomst in overleg met de opdrachtgever opgesteld, deze SLA dient als uitgangspunt voor toekomstig beheer van Kadenza.

2009 – 2011
Senior projectmanager / PMO Manager

In een latere periode is bij NPL de scrum werkwijze geïntroduceerd ter vervanging van het projectmatige werken in het Business Intelligence domein.

Hoofdactiviteiten van Nienke de Klerk waren: