Pon Automotive

2011-2013
Senior Projectmanager – Agile-scrum coach

Projectmanagement bij Pon Automotive voor een aantal Business Intelligence (BI) projecten met een Scrum projectaanpak.

Het grootste project met veel stakeholders, genaamd Dromedaris, was een BI project (Microsoft en Cognos technologie) dat sturingsinformatie realiseert voor Supply Chain Management, Finance & Control en de directie. Het betreft met name klantorder- en voorraad informatie. Belangrijk doel van het project is om op een uniforme wijze en met gelijkluidende definities de informatie beschikbaar te stellen.

Besloten was dit project met de scrum aanpak te gaan realiseren, wat nieuw was voor Pon. Naast het reguliere projectmanagement, met de PMP aanpak, had ik daarmee als extra taak om een goed functionerend scrumteam neer te zetten, die middels de Agile-Scrum aanpak de projectdoelen gaat realiseren.

Nienke de Klerk heeft een goed draaiend Scrum team neergezet, dat samen met de betrokkenen vanuit de business grip had op de Product Back-log, zowel de beschrijvingen van de User Stories als de realisatie ervan, verliep op schema. Door de scrum aanpak kon het project in een kortere tijd en met minder budget worden gerealiseerd dan vooraf was gepland.

Naast het grote Dromedaris project, zijn er nog een aantal andere  BI projecten  conform verwachting afgesloten t.a.v. de scope, met een vast budget en doorlooptijd met een vaste hoge kwaliteit.

Deelname aan het BI verbeterprogramma, inrichting BICC (Business Intelligence Competence Centre).

Het BI verbeter programma stelde zich als doel de BI projecten voorspelbaar te laten verlopen.

De rol van Nienke de Klerk in dit programma was om een aantal verbeteringen die zijn gedefinieerd door te voeren op het gebied van projectmanagement en de oprichting van het BICC met de scrumaanpak verder vorm te geven. Dit in navolging van de BI projecten die op deze wijze met succes zijn uitgevoerd bij Pon.

Mede door de sterke scheiding tussen beheer en projecten is in het programma snel duidelijk geworden dat de oprichting van een BICC een goede kapstok zal zijn om de verbeteringen aan op te hangen. De beheeractiviteiten binnen het BI domein worden middels scrum uitgevoerd.

Belangrijkste kwaliteiten: Geweldige resultaten, Aangenaam, Waar voor uw geld

“Nienke is van grote waarde geweest voor het BI domein binnen Pon. Niet alleen heeft zij een drietal omvangrijke BI projecten met uitstekend resultaat weten te managen. Ze is ook verantwoordelijk geweest voor het succesvol introduceren van de Agile / SCRUM werkwijze binnen het BI domein, waardoor dit nu de standaard aanpak is geworden voor BI projecten.”

11 april 2013, Menno Krijgsman, klant van Nienke de Klerk