Zeeman

2010 – 2011
Senior projectmanager

Programma Verbetering structurele informatievoorziening.
Gefaseerde invoering en herziening van de informatiestromen. Door de realisatie van een nieuw Data Warehouse en analyseomgeving (m.b.v. Microsoft technologie) heeft Zeeman eenduidige en actuele stuurinformatie tot haar beschikking t.b.v. standaard rapportages en ad-hoc informatievragen.

Hoofdactiviteiten van Nienke de Klerk waren:

  • Offerte (in nauwe samenwerking met leadconsultant) met begroting t.b.v. de kosten en globale planning;
  • Definitief plan van aanpak (Pid)
  • Organiseren en voorzitten van alle project overleggen, zoals kick-off, stuurgroep, werkgroepen en evaluatie
  • Planning;
  • (Bij)sturing van projectteam;
  • Periodieke voortgangsverslagen aan onder andere de stuurgroep;
  • Communicatie naar de belanghebbenden.