De workshop Backlog Refinement geeft inzicht aan onder andere productowners en bussiness analisten hoe Agile om te gaan met de product backlogs  binnen een programma of keten. De workshop gaat uit van een centrale productbacklog voor meerdere teams die per team en eigen backlog hebben.

Het managen van deze backlogs kan veelal niet alleen door een Product Owner worden beheerd. Dit onderwerp zal uitbebreid behandeld worden.

Onderwerpen zijn:

  • Agile principes in de keten
  • klantvraag : Epic versus User Story
  • Levenscyclus van een klantvraag